Uw adviseur

foto Shiela blauw 2

S. Greftenhuis

Fiscaal Jurist

Neem contact op met Shiela
06 14 83 85 47

Neem contact op met Shiela Greftenhuis

×

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht ingevoerd. Waar u als werkgever al sinds 2011 gebruik kon maken van verschillende regels en wetten rondom diverse vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, zijn deze sinds dit jaar gebundeld. 

De regeling is versimpeld, en tegelijkertijd behoorlijk op de schop gegaan. Wij constateerden dat de WKR ruimschoots is verbeterd en zetten hieronder de belangrijkste punten op een rij. Maakt u er als ondernemer al maximaal gebruik van?

Het percentage van de vrije ruimte is verlaagd van 1.5% naar 1.2%
Waar voorheen nog 1.5% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen mocht worden besteed, is dit percentage verlaagd naar 1.2%. Hierdoor lijkt het dat u minder te besteden hebt, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt u in de praktijk juist meer ruimte over.

Het budget (de 1.2%) dat jaarlijks beschikbaar is, mag concern breed worden getrokken
Door de invoering van een nieuwe concernregeling kunnen verschillende ondernemingen die onder hetzelfde moederbedrijf vallen een gezamenlijke vrije ruimte aanhouden. Dat maakt het afrekenen een stuk eenvoudiger, vooral als er veel werknemers zijn die voor verschillende werkmaatschappijen werken. Er kan flexibeler om worden gegaan met vergoedingen die bijvoorbeeld deels voor het ene, en deels voor het andere concern bestemd zijn. De enige voorwaarde is dat de moedermaatschappij vrijwel volledig eigenaar is van de betrokken concerns (meer dan 95% belang).

Noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen 
Het noodzakelijkheidscriterium was één van de meest besproken zaken van de internetconsultatie uit maart 2013. Dit criterium is in de nieuwe werkkostenregeling in afgeslankte vorm toegepast. Wanneer uw medewerkers voor het uitoefenen van hun functie gereedschappen, computers of mobiele communicatiemiddelen nodig hebben, mag u deze verstrekken zonder dat ze uw werkkostenregeling budget opvullen. Voorheen was het zo dat dit alleen mocht wanneer ze voor meer dan 90% zakelijk gebruik bestemd waren en de werkplek niet verlieten. Vooral de laatste eis, het niet mogen verlaten van de werkplek, maakte de zaken erg lastig. Leraren konden bijvoorbeeld niet het lesmateriaal thuis op de tablet nakijken, aangezien deze de werkplek niet mocht verlaten. In de nieuwe werkkostenregeling wordt dit soepeler aangepakt; is het gereedschap, de computer en/of het mobiele communicatiemiddel noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie, dan mag het buiten het WKR-budget verstrekt worden, én mee worden genomen naar huis!

Vrijstellingen branche-specifieke producten en personeelskorting
Wanneer u korting aan uw medewerkers gaf voor branche-eigen producten, moest deze korting voorheen in uw werkkostenregelingbudget worden ingedeeld. In de nieuwe regeling zijn dit soort kortingen vrijgesteld, waardoor u niet langer bang hoeft te zijn dat bestaande kortingen uw budget opvullen. Er mag maximaal 20% korting worden gegeven, wat op jaarbasis maximaal tot €500,- per medewerker mag optellen. Elke korting die u hierboven geeft, moet wel als loon worden aangemerkt of in de vrije ruimte worden ingedeeld.

WKR vaak onvoldoende benut
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel ondernemingen nog niet precies weten hoe de WKR in elkaar steekt. Veelal wordt gedacht dat de WKR alleen maar geld kost, en voordelen worden daarmee niet maximaal uitgenut. De huivering voor het volledig benutten van de vrije ruimte is onterecht. Vergoedingen worden namelijk uitgeruild voor loon, waardoor het u als werkgever niets kost. Zo zijn er mogelijkheden om een fiets uit te ruilen tegen een vermindering van het brutoloon, of een fitnessabonnement uit te ruilen tegen vakantiegeld. De uitgave wordt in mindering gebracht op het loon van de werknemer en dat heeft als 'extra' voordeel dat u als werkgever er geen sociale lasten over hoeft te betalen. 

Het is dus rendabel om uw WKR budget volledig te besteden en uw werknemers de mogelijkheid te bieden aankopen uit te ruilen. Wilt u meer weten over hoe de WKR regeling werkt, of hoe u er geld mee kunt verdienen? Maak dan een afspraak via 0541-760015 of stuur een mail naar salaris@hekmansuelmann.nl.

Hekman Suelmann Accountants

Hanzepoort 5
7575 DB Oldenzaal


T0541-760015
F0541-760016
Einfo@hekmansuelmann.nl

Over ons

We zijn een lokaal accountantskantoor met een groot netwerk aan specialisten. Hierdoor zijn we in staat om slagvaardig te opereren tegen gunstige tarieven.

Lees meer...

Werkkostenregeling

U kunt als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven via de werkkosten-regeling. Bijvoorbeeld voor kerstpakketten of een fiets. Vraag onze adviseurs om meer informatie.

Fiscale aangiften

Het verzorgen van de fiscale aangiften kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Lees meer...