Premiescan

Optimaal gebruikmaken van premiekortingen en premievrijstellingen mogelijke besparingen met terugwerkende kracht

In de praktijk blijkt dat er bij de salarisverwerking vaak onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de bestaande premievoordelen, zoals premiekortingen en premievrijstellingen. Wij beoordelen graag voor u, op basis van no cure pay of in uw situatie ook alle mogelijkheden worden benut. Wij gebruiken hiervoor onze premiescan. Aan de hand van deze scan gaan wij na of ondermeer de premieafdrachten wel juist zijn. Tevens gaan wij na of er optimaal gebruik gemaakt is van andere regelingen of subsidiemogelijkheden. Deze scan maakt bijvoorbeeld inzichtelijk van welke regeling verzuimd is gebruik te maken. Dit levert vaak een besparing op en kan met terugwerkende kracht van 5 jaren worden uitgevoerd.

Als blijkt dat er te veel aan premie is afgedragen dan zorgen wij dat de bezwaarschriften en overige bescheiden aan desbetreffende instanties (vaak belastingdienst) worden verzonden. Als de premiescan u een teruggave oplevert dan hanteren wij een vergoeding (exclusief omzetbelasting) van 20% van de behaalde teruggave.

Wilt u ook gebruikmaken van deze scan? Neem dan contact met ons op via 0541-760015 of mail direct naar salaris@hekmansuelmann.nlĀ 

Hekman Suelmann Accountants

Hanzepoort 5
7575 DB Oldenzaal


T0541-760015
F0541-760016
Einfo@hekmansuelmann.nl

Over ons

We zijn een lokaal accountantskantoor met een groot netwerk aan specialisten. Hierdoor zijn we in staat om slagvaardig te opereren tegen gunstige tarieven.

Lees meer...

Werkkostenregeling

U kunt als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven via de werkkosten-regeling. Bijvoorbeeld voor kerstpakketten of een fiets. Vraag onze adviseurs om meer informatie.

Fiscale aangiften

Het verzorgen van de fiscale aangiften kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Lees meer...