Klachtenregeling

Hekman Suelmann Accountants gaat zorgvuldig met haar klanten, partners en opdrachtgevers om. Mocht er onverhoopt een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker en/of op onze dienstverlening, dan kan diegene zich wenden tot het bestuur van Hekman Suelmann Accountants. 

Bij klachten hanteren wij een klachtenregeling. 

Wij gaan er van uit dat de meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan de opdrecht gegronde zorg. Alle klachten en meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. 

Hekman Suelmann Accountants

Hanzepoort 5
7575 DB Oldenzaal


T0541-760015
F0541-760016
Einfo@hekmansuelmann.nl

Over ons

We zijn een lokaal accountantskantoor met een groot netwerk aan specialisten. Hierdoor zijn we in staat om slagvaardig te opereren tegen gunstige tarieven.

Lees meer...

Werkkostenregeling

U kunt als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven via de werkkosten-regeling. Bijvoorbeeld voor kerstpakketten of een fiets. Vraag onze adviseurs om meer informatie.

Fiscale aangiften

Het verzorgen van de fiscale aangiften kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Lees meer...